Giáo Viên Thân Thiện, Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện, Nhiệt Tình

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, nhiệt tình. Lớp học trang bị thiết bị đầy đủ. Trung tâm tư vấn nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Đổi toàn bộ ghế trong lớp. Tăng giờ giải lao, giảm học phí. Cải thiện phần giao tiếp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm môi trường học tập thoải mái, bạn bè, thầy cô thân thiện. Có cơ hội giao lưu, tiếp xúc, giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn