Giáo Viên Thân Thiện, Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện, Nhiệt Tình

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, nhiệt tình. Trung tâm tư vấn nhiệt tình. Lớp học hòa đồng, vui vẻ.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện phần giao tiếp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học thoải mái, khám phá được nhiều điều mới.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn