Giáo Viên Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Tốt

Ưu điểm

Giáo viên tốt. Ở trong trường đại học. Có máy lạnh

Điểm cần cải thiện

Bàn ghế cũ

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tiếng tốt, khuyên mọi người nên học lớp cấp tốc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn