Hòa Đồng, Thân Thiện, Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hòa Đồng, Thân Thiện, Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Mọi người trong trung tâm hòa đồng, thân thiện, sẵn sàng giải đáp thắc mắc mà học viên đưa ra - Tụ do khi tới học ở đây là khi thắc mắc không hiểu thì có thể tự chèn vào lớp khác để học lại - Giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

- Giáo viên cần nghiêm khắc hơn trong việc kiểm tra và kiểm tra từ vựng - Bàn ghế cần tu sửa

Trải nghiệm và lời khuyên

- Chỉ cần chăm chỉ, siêng nâng, không cần thiết phải đợi giáo viên dạy bài mới học - Tham khảo tài liệu bên ngoài hoặc mượn bài học để học trước - Thắc mắc thì mạnh dạn hỏi thầy, không được thì thiệt thòi bàn thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn