Hoạt Động Ngoại Khóa Bổ Ích | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hoạt Động Ngoại Khóa Bổ Ích

Ưu điểm

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa bổ ích, tích lũy đươc kỹ năng trong học tập và cuộc sống - Chu đáo về mặt giấy tờ - Rõ ràng về mạt tài chính

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện về mặt vật chất: bàn ghế - Tặng quà nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

- Rất vui, giáo viên rất nhiệt tình, nhiên viên trung tâm chu đáo dễ thương - Mọi người đều rất hòa đồng. Đây là một trung tâm đáng tin cậy và đào tạo tốt về chuyên môn. Các bạn hãy đến với trung tâm Hàn ngữ Dong A và có thể tìm hiểu chi tiết trên facebook hoặc www.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn