Không Gian Thoải Mái, Mát Mẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Không Gian Thoải Mái, Mát Mẻ

Ưu điểm

Không gian thoải mái, mát mẻ. gGáo viên thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm cao, dễ thương. Nhân viên tư vấn có quan tâm, trả lời câu hỏi, thắc mắc.

Điểm cần cải thiện

Bàn ghế cũ, có tiếng Hàn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thân thiện với giáo viên, bạn bè. Có được nhiều kinh nghiệm học tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn