Mọi Người Luôn Vui Vẻ Với Nhau, Hòa Đồng Với Nhau | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Mọi Người Luôn Vui Vẻ Với Nhau, Hòa Đồng Với Nhau

Ưu điểm

Luôn thân thiện. Luôn nhiệt tình. Mọi người luôn vui vẻ với nhau, hòa đồng với nhau.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tại đây rất tốt với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trung tâm đối với học viên. Mọi người luôn thân thiện, vui vẻ với nhau. Lời khuyên: Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn