Nhân Viên Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhân Viên Vui Vẻ

Ưu điểm

Nhân viên vui vẻ. Giáo viên trẻ, khỏe.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện bàn ghế học. Cần tuyển thêm giáo viên nam.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn