Nhiệt Tình Và Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhiệt Tình Và Vui Vẻ

Ưu điểm

- Nhiệt tình - Vui vẻ - Gần nhà

Điểm cần cải thiện

- Có thể chuyển đến gần nhà em hơn không? - Nên sửa ghê để bớt kêu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn