Rõ Ràng Về Tài Chính | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Rõ Ràng Về Tài Chính

Ưu điểm

Chất lượng đào tạo tốt. Tư vấn nhiệt tình. Rõ ràng về tài chính.

Điểm cần cải thiện

Rất cần thay đổi bàn và ghế cho học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất vui, giáo viên thân thiện. Mọi người hòa đồng, địa chỉ đáng tin cậy. Sẽ giới thiệu cho nhiều bạn tới đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn