Trung Tâm Nhiệt Tình Khi Sinh Viên Thắc Mắc Đều Đáp Trả | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Hàn ngữ Dong A – UTE

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Nhiệt Tình Khi Sinh Viên Thắc Mắc Đều Đáp Trả

Ưu điểm

Giáo viên vui vẻ, thân thiện, hài hòa. Thiết bị trong phòng đầy đủ. Trung tâm nhiệt tình khi sinh viên thắc mắc đều đáp trả.

Điểm cần cải thiện

Triết học phong phú nhưng hơi nhanh. Ghế ngồi nên đổi. Giảm học phí.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trong giờ học chăm chỉ nghe giáo viên giảng bài. Lớp học giáo viên và các bạn thân thiện, cởi mở.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn