Mất Kiến Thức Hoặc Không Biết J Không Nên Học | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện DOL English – IELTS Đình Lực

Trịnh nguyễn vlogs
Trịnh nguyễn vlogs

Mất Kiến Thức Hoặc Không Biết J Không Nên Học

Ưu điểm

Phòng học đẹp

Điểm cần cải thiện

Cần test kỹ kiến thức trước khi học viên đăng ký học không nói miệng để rồi học viên vào học toàn dạy những thứ nâng cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu không biết j hoặc mất kiến thức không nên học và nhân viên tư vấn phải test đầu vào thật kỹ để trường hợp không biết j hay mất cân bảng vào hoac không biết j rồi nghỉ không tiếp thu được j cũng bị trừ những ngày đi học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn