Phương Pháp Khác Biệt, Hiệu Quả
Đánh giá về

Trung tâm IELTS Đình Lực - DOL English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Pháp Khác Biệt, Hiệu Quả

Ưu điểm

Phù hợp dành cho những bạn đặt mục tiêu cao, đặc biệt là writing; Khắc phục và cải thiện nguyên nhân gốc rễ, cản trở tăng điểm trong từng kỹ năng; Môi trường học tập cởi mở dễ dàng chia sẻ và học hỏi

Khuyết điểm

Nằm trên lầu cao của chung cư

Trải nghiệm

Phương pháp khác biệt giúp thay đổi cách nhìn nhận vấn đề; Anh Lực đã chia sẻ nhiều cách học và tự luyện tập cực kì hiệu quả; Nhận được nhiều tài liệu giá trị cho việc học sau này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn