Cảm Nhận Sau Khoá Học Tại Taec | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Trần Nhớ
Trần Nhớ

Cảm Nhận Sau Khoá Học Tại Taec

Ưu điểm

It's ready a great experience. Enjoy a good course

Điểm cần cải thiện

Không có gì cả. Every thing ok

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây thực sự là một môi trường học tập tốt cho các bạn. Chúc bạn may mắn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn