Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Hương Uất
Hương Uất

Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, nhân viên nhiệt tình, giáo viên trình độ chuyên môn tốt

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện, cứ phát huy những điều đang có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Được học tập trong môi trường thân thiện, giáo viên tận tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn