Chất Lượng Giảng Dạy Của Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Nhật Võ
Nhật Võ

Chất Lượng Giảng Dạy Của Trung Tâm

Ưu điểm

Anh chị tư vấn thân thiện, thầy cô nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Đã hoàn hảo

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng hết sức, làm bài tập đầy đủ mọi việc cứ để trung tâm lo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn