Chất Lượng Giang Dạy Khá Tốt - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Giang Dạy Khá Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Chất lượng giang dạy khá tốt.
- Cơ sở vật chất ổn định, đầy đủ.
- Thầy, cô tận tình, giảng dạy nhiệt huyết.

Điểm cần cải thiện

Cách sắp xếp lịch học, giờ học chưa ổn định.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người nên chăm chỉ làm bài tập và cố gắng hết sức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.