Chất Lượng Giảng Dạy Tốt, Giáo Viên Nhiệt Tình. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Anh Van
Anh Van

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt, Giáo Viên Nhiệt Tình.

Ưu điểm

Cơ sở vật chất hiện đại

Điểm cần cải thiện

Mở thêm nhiều địa điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người nên đi học để nắm vững căn bản trước khi học sâu thêm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn