Chất Lượng Tốt, Giảng Viên Nhiệt Tình - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Tốt, Giảng Viên Nhiệt Tình

Nguyễn Thị Mỹ  Nga
Nguyễn Thị Mỹ Nga

Ưu điểm

Giaso viên dạy dễ hiể nhiệt tình, bám sát đề

Điểm cần cải thiện

gần như không

Trải nghiệm và lời khuyên

Thời gian học rất linh hoạt, rất phù hợp cho người bận rộn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.