Đánh Giá Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Thắng Lợi
Thắng Lợi

Đánh Giá Chất Lượng

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động , kiến thức dễ tiếp thu

Điểm cần cải thiện

Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một trong những môi trường học tập hiện đại và phù hợp với mọi người . Trung tâm tư vấn nhiệt tình để tìm ra được lộ trình học tập phù hợp với trình độ của mỗi người

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn