Đánh Giá Ngoại Ngữ Taec | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Minh Nhat
Minh Nhat

Đánh Giá Ngoại Ngữ Taec

Ưu điểm

Phương pháp dạy rất tốt

Điểm cần cải thiện

không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn cần toeic cấp tốc thì nên học ở đây vì phương pháp giảng dạy rất nhanh tiến bộ, thầy cô nhiệt tình giúp đỡ nữa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn