Đánh Giá Taec | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Sang Le
Sang Le

Đánh Giá Taec

Ưu điểm

Giảng viên kinh nghiệm, tổ tư vấn nhiệt tình, nội dung học hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Hầu như không cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Giải đề cập nhật mới, tips làm bài, ân cần, hướng dẫn chi tiết từng câu hỏi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn