Đánh Giá Về Khóa Luyện Đề - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Về Khóa Luyện Đề

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Thầy cô dạy nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Cơ sỏ vật chất tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên làm bài tập về nhà đầy đủ
Tham gia thêm khóa toiec

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.