Giáo Viên Giảng Hay, Kỹ - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Giảng Hay, Kỹ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, nhiệt tình, giảng hay, giảng kỹ chi tiết cho học viên.
- Phòng học mát.
- Trung tâm tư vấn nhiệt tình, giờ học linh động

Điểm cần cải thiện

- Phòng học nên rộng hơn vì đến trễ là hết chỗ ngồi.
- Lớp nên hạn chế sĩ số.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm tốt, biết được khả năng mình đến đâu, giáo viên vui vẻ nhiệt tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.