Học Anh Văn | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Anh Văn

Ưu điểm

Thầy dạy dễ hiều bài bám sát đề

Điểm cần cải thiện

Giới hạn số học viên trong một lớp

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên vừa học ở lớp kết hợp xem bài ở nhà điểm sẽ tăng nhanh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn