Học Phí Rẻ Phù Hợp Với Học Sinh, Sinh Viên - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Phí Rẻ Phù Hợp Với Học Sinh, Sinh Viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy, cô giảng dạy tận tâm và quan tâm đến học sinh, sinh viên.
- Giá cả tương đối rẻ phù hợp với học sinh, sinh viên.
- Các kỹ năng và chất lượng giảng dạy tốt, môi trường học tập tốt.

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất như là về nhà vệ sinh cẩn cải thiện hơn.
- Về quy mô và sĩ số lớp còn khá đông.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giá rẻ phù hợp với túi tiền của học sinh và sinh viên.
- Chất lượng giảng dạy tốt.
- Các chị tư vấn nhiệt tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.