Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Học tại Izzi

Ưu điểm":
- Giáo viên bản xứ nhiệt tình -Phòng học tiện nghi - Giáo trình phù hợp

Khuyết điểm:
Thời gian khóa học ngắn

Trải nghiệm:
học tại Izzi giúp tôi nắm được ngữ pháp cơ bản và cách phát âm chuẩn bản xứ