Khóa Học Toeic Đặc Biệt | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Daisy Nguyen
Daisy Nguyen

Khóa Học Toeic Đặc Biệt

Ưu điểm

Thầy cô giảng dạy rất nhiệt tình, lịch học phù hợp với mọi đôia tượng

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu có ý định thì nên bắt đầu sớm để đạt được kết quả như mong muốn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn