Lớp Giải Đề Cấp Tốc | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Giải Đề Cấp Tốc

Ưu điểm

giải đề kỹ, học phí hợp lý

Điểm cần cải thiện

không có góp ý

Trải nghiệm và lời khuyên

nên đăng ký học để làm quen dạng đề thi mới, làm được nhiều bộ đề..

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn