Lớp Luyện Đề Toeic Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tuấn Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Thảo Nguyễn Thị Thu
Thảo Nguyễn Thị Thu

Lớp Luyện Đề Toeic Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tuấn Anh

Ưu điểm

Giáo viên dạy dễ hiểu, có kiến thức chuyên môn tốt

Điểm cần cải thiện

Cảm thấy khá hài lòng nên không biết cần cải thiện cái gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Muốn đạt toeic như mục tiêu thì phải có từ vựng vì vậy sau mỗi buổi học cần note lại từ vựng để học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn