Review Khóa Toeic 3 Tuần | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Thư Nguyễn
Thư Nguyễn

Review Khóa Toeic 3 Tuần

Ưu điểm

Giáo viên dạy dễ hiểu, không áp lực

Điểm cần cải thiện

Nên gia tăng thêm lượng đề.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm có giáo viên dạy dễ hiểu, không bị quá tải kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn