Trung Tâm Taec Quận 7 | Edu2Review
Đánh giá về

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Taec Quận 7

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, loa nghe rõ, thầy cô dạy tốt không tạo áp lực cho học viên

Điểm cần cải thiện

Cảm nhận tốt nên không có điểm nào cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Đúng đắn khi chọn TAEC là nơi ôn luyện tiếng anh cho bản thân. Các bạn học viên mới nên học tập nghiêm túc nhưng đừng quá áp lực với bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn