Giờ Học Không Gò Bó, Nội Dung Chương Trình Học Phong Phú
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ LANGMASTER

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giờ Học Không Gò Bó, Nội Dung Chương Trình Học Phong Phú

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện thiệt tình Cách giảng dạy dễ hiểu, thú vị Bài học bổ ích, có các hoạt động ngoại khoá bổ ích

Khuyết điểm

không có

Trải nghiệm

Tôi thấy trình độ tiếng Anh của mình tiến bộ hơn rất nhiều khi học tại Trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn