Lần Đầu Được Thuyết Trình Trước Đám Đông
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ LANGMASTER

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lần Đầu Được Thuyết Trình Trước Đám Đông

Ưu điểm

Trình độ và kĩ năng chuyên môn của giáo viên tốt Cơ sở vật chất hiện đại Hỗ trợ nhiệt tình

Khuyết điểm

Chỗ để xe quá bé

Trải nghiệm

tôi cảm thấy mình tự tin hơn hẳn, không về khả năng tiếng Anh thì cũng về khả năng thuyết trình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn