Chất Lượng Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Language Link Vietnam (languagelink.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tuyệt Vời

Ưu điểm

Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm luyện IETLS, thân thiện. Dịch vụ khách hàng tốt, chân thành.

Điểm cần cải thiện

Chưa có nhận xét

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm tốt nhất ở Hải Dương hiện nay. Rất phù hợp với các bạn học sinh cấp 3.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn