Cảm Thấy Vui Khi Theo Học Nhưng Lớp Tan Trễ
Đánh giá về

Trung Tâm Luyện Thi IELTS Tố Linh

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cảm Thấy Vui Khi Theo Học Nhưng Lớp Tan Trễ

Ưu điểm

Học phí phù hợp; Giáo viên nhiệt tình, thân thiện; Chương trình dạy sát đề thi

Khuyết điểm

Tiền giữ xe mắc; Giờ học muộn (7h30 đến 9h30)

Trải nghiệm

Cảm thấy vui khii đến lớp vì giáo viên dễ thương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn