Bài Giảng Đa Dạng, Phong Phú | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Giảng Đa Dạng, Phong Phú

Ưu điểm

- Giáo viên dạy rất nhiệt tình, tận tâm
- Giá tiền hợp lý
- Bài giảng đa dạng, phong phú

Điểm cần cải thiện

Thêm nhiều hoạt động, trò chơi trong lớp

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất hứng thú và hiệu quả

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn