Cải Thiện Cáckĩ Năng
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn

Cải Thiện Cáckĩ Năng

Ưu điểm

giáo viên thân thiện, nhiệt tình với học viên, bài giảng dễ hiểu

Khuyết điểm

loa nghe không rõ

Trải nghiệm

rất thích học tại đây vì giáo viên rất có tâm nhất là cô Phương

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn