Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Bính Văn
Bính Văn

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Chất lượng giảng viên tốt, không khí lớp học vui vẻ, nhân viên trung tâm thân thiện và giáo trình dễ theo dõi.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất còn hạn chế

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng giảng viên tốt, không khí lớp học vui vẻ, nhân viên trung tâm thân thiện và giáo trình dễ theo dõi. Một trung tâm tốt để theo học IELTS.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn