Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Trang Nguyễn
Trang Nguyễn

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

chất lượng trung tâm tốt nên mình đăng kí thêm khóa. Giáo viên rất nhiệt tình trong dạy cả người việt lần người nước ngoài. Ngoài ra giáo viên có sửa bài tập cho học viên. Lớp học có hai máy lạnh hoạt động tốt nên không khí khá ổn

Điểm cần cải thiện

giáo viên nước ngoài nên sửa phần nói cho học sinh

Trải nghiệm và lời khuyên

chất lượng học ở đây khá tốt mọi người nên trải nghiệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn