Chất Lượng Giảng Dạy - Đánh giá về Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Giảng Dạy

Vũ Huy
Vũ Huy

Ưu điểm

Chất lượng dạy tốt, giảng viên và bộ phân chăm sóc học viên rất nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Chất lượng dạy tốt, giảng viên và bộ phân chăm sóc học viên rất nhiệt tình

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng dạy tốt, giảng viên và bộ phân chăm sóc học viên rất nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.