Chất Lượng Giảng Dạy Rất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Vủ Đỗ
Vủ Đỗ

Chất Lượng Giảng Dạy Rất Tốt

Ưu điểm

Giáo viên giỏi

Điểm cần cải thiện

ít học viên hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

sau khóa cơ bản thì ngữ pháp của mình đã khá hơn rất nhiều. Cô Ngân và thầy Hank dạy dễ hiểu mà vui tính nữa. môi trường học vui vẻ có nhiều game vừa chơi vừa học. mình sẽ đăng kí học khóa tiếp theo nữa. rất chất lượng!!!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn