Chất Lượng Về Dạy Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Điệp Nguyễn
Điệp Nguyễn

Chất Lượng Về Dạy Học

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Trường không có điểm gì là qúa để cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mìn hiện đang học lớp Foundation ở mc ielts,lớp mình hiện đang học 70% thầy nước ngoài và 30% người việt,thầy cô ở đây dạy dễ hiểu và nhiệt tình lắm thắc mắc gì hỏi thì đều dc chỉ bảo tận tình nhưng có điều là trong trường không chuẩn bị nước cho học sinh uống , mong trường sẽ mau có bình nước trước mỗi lớp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn