Cơ Hội Cọ Xát Với Rất Nhiều Bạn Giỏi | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Hội Cọ Xát Với Rất Nhiều Bạn Giỏi

Ưu điểm

- Em thấy học phí rẻ mà chất lượng giảng dạy rất tốt, giáo viên rất có tâm, cơ sở vật chất rất tốt
- Giáo viên cho khá nhiều tài liệu ôn tập hữu ích và rất chi tiết
- Có thể cọ xát với rất nhiều bạn giỏi

Điểm cần cải thiện

- Nên có bình nước trong mỗi phòng học
- Các khóa học nên có thêm buổi giảng dạy về listening và reading

Trải nghiệm và lời khuyên

- Các bạn nên làm bài tập về nhà và tập trung nghe giảng trên lớp
- Tiến bộ về khả năng nói và viết rất nhiều
- Đừng sợ đặt câu hỏi hoặc trả lời sai, giáo viên sẽ giúp các bạn rất tận tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn