Có Nên Học Mc Ielts Không? | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Chánh Đoàn
Chánh Đoàn

Có Nên Học Mc Ielts Không?

Ưu điểm

Điều đặc biệt ở MC IELTS là môi trường làm việc từ ban tư vấn cho tới giao viên khá chuyên nghiệp, cơ sở vật chất rộng rải.

Điểm cần cải thiện

Giáo trình hơi mờ, font chữ không đồng đều, đạc biệt transcript

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã học 3 lớp ở đây, và nếu có thể mình sẽ học tiếp khóa nữa ở MC IELTS

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn