Đanh Giá Chất Lượng Trung Tâm Mc Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đanh Giá Chất Lượng Trung Tâm Mc Ielts

Ưu điểm

Giáo viên rất nhiệt tình. Giáo viên Việt Nam thân thiện, tạo động lực học tập. Giáo viên nước ngoài kèm sát từng học viên, giảng bài dễ hiểu. Bài tập về nhà tạo điều kiện để ôn và nhớ bài. Giáo trình chi tiết và cụ thể.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên thử học và trải nghiệm. Học phí tương đối, không quá cao so với các trung tăm khác.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn