Đánh Giá Lớp Foundation - Đánh giá về Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Lớp Foundation

Khang nguyễn bảo duy
Khang nguyễn bảo duy

Ưu điểm

Giảng viên: nhiệt tình, tổ chức nhiều hoạt động
Không khí lớp học: vui vẻ, cách dạy dễ tiếp thu
Nhân viên tư vấn: tư vấn nhiệt tình
Phòng học: sách sẽ , thoải mái

Điểm cần cải thiện

Bên ngoài phòng học hơi ồn đo địa điểm chung với trường học khác

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm tuyệt vời . Tôi đã có những trải nghiệm rất tốt khi học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.