Đánh Giá Lớp Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Thanhphong Thái
Thanhphong Thái

Đánh Giá Lớp Ielts

Ưu điểm

Giáo viên tận tình Lớp học rộng rãi Giáo trình tốt Không khi thoải mái

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia để có két quả tốt,lớp học tốt và giáo trình hợp lý để có kết quả tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn