Đánh Giá Lớp Pre-Ielts - Đánh giá về Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Lớp Pre-Ielts

Nghi Phương Ngo
Nghi Phương Ngo

Ưu điểm

Mình hài lòng về trung tâm. Thầy dạy và hướng dẫn nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đem theo thức ăn nhẹ khi đi học vì nơi học cách xa cửa hàng tiện lợi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.