Đánh Giá Mc Ielts | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Nguyễn Minh
Nguyễn Minh

Đánh Giá Mc Ielts

Ưu điểm

Giảng viên rất tốt, thân thiện và rất nhiệt tình. Không khí lớp học rất vui không bị áp lực nhiều và những bài học rất hấp dẫn và thú vị. Giáo trình rất phù hợp cho học sinh.

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thuện

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy đến với MC ielts , vì trung tâm có thể đánh bay nỗi sợ tiếng anh của bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn